Април 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Търг с тайно наддване за книжарница

НХГ „Димитър Добрович“ – Сливен,със ЗАПОВЕД № РД-06-153/01.08.2017 г.,

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 43 от (ППЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, открива процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване за обект „Част от партерен етаж на сградата на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ - Сливен, находяща се в гр. Сливен, ул. „Георги Данчев“ № 7, представляваща помещение – книжарница, приспособено за продажба на канцеларски и ученически пособия, съобразени със спецификата на училището с площ от общо 10,00 кв.м“.

Начална тръжна цена в размер на 100,00 лв./мес. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода, топлоенергия и др. Срок за отдаване под наем на обекта: 3 г.

Начин на плащане

Начин на плащане по транзитната сметка на НХГ „Димитър Добрович“ IBAN: BG74UBBS80023106136903 BIC: UBBSBGSF при ОББ АД клон Сливен. Разходите за електроенергия и вода се определят ежемесечно чрез контролни измервателни уреди.

Срок за подаване на заявленията

Срокът за подаване на заявленията е до 17,00 часа на 35-тия ден от публикуване на обявата. Търгът ще се проведе на 37-мия ден след изтичането на срока, посочен в т. 9 в сградата на НХГ „Димитър Добрович“, гр. Сливен, бул. „Георги Данчев” № 7, от 10.30 часа.

Депозит за участие в търга

Депозит за участие в търга - 10.00 лева, която се внася в касата на НХГ „Димитър Добрович“, най - късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.