Април 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Изработване и монтаж на дограма на "Галерия, ателиета и хранилище"

Обществена поръчка за изработка, доставка и монтаж на дограма за училищна галерия, ателиета и хранилище.

Офертите може да внесете на адрес бул. Георги Данчев 7, етаж 2 в канцеларията на НХГ "Димитър Добрович" - Сливен (стаята в дъното на коридора) до 17.09.2016 г.

Срокът на договора е до 30.12.2016 г. и влиза в сила от датата на неговото подписване.

Заглавие Дата Файл
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 2016-12-07 17:12:00 Изтеглете файл
Пакет всички документи [ZIP] 2016-11-30 00:20:00 Изтеглете файл
14. Договор 2016-11-30 00:15:00 Изтеглете файл
13. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП 2016-11-30 00:14:00 Изтеглете файл
12. Декларация по чл. 66, ал.1 от Закона за обществените поръчки 2016-11-30 00:13:00 Изтеглете файл
11. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 2016-11-30 00:12:00 Изтеглете файл
10. Декларация за срок на валидност на офертата 2016-11-30 00:11:00 Изтеглете файл
09. Списък технически персонал 2016-11-30 00:09:00 Изтеглете файл
08. Декларация – списък на основните договори сходни с предмета на поръчката 2016-11-30 00:08:00 Изтеглете файл
07. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФО 2016-11-30 00:06:00 Изтеглете файл
06. Декларация за липса на свързаност по чл.55, ал.1 от ЗОП 2016-11-30 00:05:00 Изтеглете файл
05. Декларация по чл.54, ал.1 от ЗОП 2016-11-30 00:04:00 Изтеглете файл
03. Списък документи 2016-11-30 00:03:00 Изтеглете файл
04. Административни сведения за участника 2016-11-30 00:03:00 Изтеглете файл
01. Образец за нова оферта 2016-11-30 00:01:00 Изтеглете файл
02. Техническа оферта 2016-11-30 00:01:00 Изтеглете файл